previousnext

TEN KUR - trumpiausias sakinys, kurio kiekvienas žodis gali būti ir pradžia, ir pabaiga, o jų derinys kuria nesibaigiančią atmosferą. To ieškau ir savo darbuose - minimaliomis priemonėmis atskleisti ir kurti istorijas, kurios įkvepia.

TENK KUR ("There, where" en.) - the shortest sentence containing two words. Both of which might be the beginning or the end of the atmospheric story they create. This is what I seek in my designs - using minimum to reveal and create stories which inspire.


Kotryna Šeibokaitė-Ša
Knygų dizainas ir nišinė leidyba
Book design & niche-publishing
kotryna@tenkur.lt
+370 685 33664
instagram: ten.kur

previousnext